קורס נאמן תברואת מזון

אורלי בסביבה בית הספר לתכנון וייעוץ תברואתי בסביבה

קורס פרונטלי, מתכונת יום
משאבי לימוד ועשייה - מבואות של כימיה ומיקרוביולוגיה, טיפול במים, תקינה. הלימודים כוללים יום סיור במערכות ומתקני טיפול במי שתייה
קהילת לימוד- מפעילי מערכות מים, אנשי אחזקה, אינסטלטורים
הקורס מתקיים בבית ספרנו בבמנימינה, צמוד לתחנת הרכבת. קיימת אפשרות לקיום הקורסים גם בבית הלקוח

מרצים

₪ 0 
Level: 
No items found.
Duration: 
Videos: 
Downloadable Files: 
Lifetime Access 
Access from any Computer, Tablet or Mobile