תברואת מים רמה ב'

אורלי בסביבה בית הספר לתכנון וייעוץ תברואתי בסביבה

כחלק מדרישות הנחיות משרד הבריאות לפיקוח על מוסדות רפואה - פרק המים, נדרש מבעל המוסד למנות אחראי - "בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום תברואת מים וביוב, על תחזוקה שוטפת ותפעול מערכות מי השתייה". לגבי עסקים במבנים ציבוריים - קורס זה נותן מענה מקצועי לדרישות של משרד הבריאות בתחום מערכת המים, ובמיוחד בהנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

קורס פרונטלי, מתכונת יום
משאבי לימוד ועשייה - מבואות של כימיה ומיקרוביולוגיה, טיפול במים, תקינה. הלימודים כוללים יום סיור במערכות ומתקני טיפול במי שתייה
קהילת לימוד- מפעילי מערכות מים, אנשי אחזקה, אינסטלטורים
הקורס מתקיים בבית ספרנו בבמנימינה, צמוד לתחנת הרכבת. קיימת אפשרות לקיום הקורסים גם בבית הלקוח

מרצים

אורלי סרוסי-זוהר
יועצת בתחום בקרת איכות מים ושפכים ומרצה בכירה