Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses

צוות המשרד

אורלי סרוסי זוהר

מייסדת ובעלת החברה למתן שירותי ייעוץ בתחום איכות מים ותברואה סביבתית, כמו כן מפעילה בית ספר להכשרה מקצועית. בעלת ניסיון של למעלה 20 שנה בתחום הרגולציה התברואית סביבתית

שלום גולדברגר

מהנדס אזרחי והידרו-גיאולוג. לשעבר מהנדס ראשי של המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. כיום, משמש כיועץ וכמרצה בתחום תברואת מי השתייה, מי הנופש, מי שפכים וקולחין

טלי דבורי

בעלת תואר ראשון בתקשורת כולל סביבתית. בעלת ניסיון של מעל 8 שנים בהכנת דו"חות ופרסומים בנושא תברואה ומים, כולל פרסומים לציבור. מרכזת את תחום ההכשרות המקצועיים בתחום המים בבתי הספר להנדסאים.

אילה סויסה

בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה, מרכזת את תחום ההכשרה המקצועית לעובדי ספקי המים, מוסדות רפואיים ואנשים פרטיים.

משה שכנר

בעל תואר שני בחוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות. עובד כיועץ תברואי בחברת אור-לי בסביבה ומרצה בקורסי הסמכה מקצועיים בתחום המים