קורסים והסמכות

קורסים קרובים

21.5.2024

תברואת מים רמה ב'

כחלק מדרישות הנחיות משרד הבריאות לפיקוח על מוסדות רפואה - פרק המים, נדרש מבעל המוסד למנות אחראי - "בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום תברואת מים וביוב, על תחזוקה שוטפת ותפעול מערכות מי השתייה". לגבי עסקים במבנים ציבוריים - קורס זה נותן מענה מקצועי לדרישות של משרד הבריאות בתחום מערכת המים, ובמיוחד בהנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

פתיחת הקורס
הרשמה
16.6.2024

קורס דוגם מי שתייה רמה א'

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מים לאיכות מיקרוביאלית, כולל ליגיונלה, מתכות רשת ופלואוריד. ציבור היעד הינו ספקי מים, אגודות מים פרטיות, יישובים ועסקים בהם בתי חולים, בתי מלון, מוסדות ציבוריים, מעבדות. סה"כ 4 מפגשים במתוכנת יום, בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות המהווה בחינת הסמכה.

פתיחת הקורס
הרשמה
13.6.2024

קורס דוגם מי נופש

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש לדיגום בריכות שחיה, מזרקות רחצה, בריכות זרמים, מקוואות, מים טבעיים

פתיחת הקורס
הרשמה
26.3.2024

'שתייה-רמה -ב

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לביצוע בדיקות כימיות מקיפות.. זכאי להשתתף בקורס מי שבידו תעודת דוגם מי שתייה רמה א' בתוקף. בחינת הסמכה של משרד הבריאות

פתיחת הקורס
הרשמה
27.6.2024

מתקין/בודק מז"ח מוסמך

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך מתקיני בודקי אביזרים ואמצעים למניעת זרימה חוזרת. המרצים בקורס לוי פרנקל, מהנדס מכונות בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 5 מפגשים כולל בחינה. בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות

פתיחת הקורס
הרשמה
9.6.2024

דוגם שפכים וקולחין

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי שפכים וקולחין לאיכות מיקרוביאלית וכימית בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים9, 2010

פתיחת הקורס
הרשמה
1.5.2024

תברואת מים - רמה ג'

על פי תקנה 33 לתקנות בריאות העם לאיכות מי שתייה חלה חובה למפעילי מערכות מי שתייה לעבור הסמכה של קורס תברואת מים. במסגרת זו נקבעו 3 רמות לימוד: תברואת מים רמה ג' - המיועדת למפעילי מערכות אספקת מים ציבוריות של תאגידי מים, ספקי מים של יישובים כפריים, אגודות מים, קבלני אינסטלציה סניטארית.

פתיחת הקורס
הרשמה

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses