קורסים והסמכות

קורסים קרובים

ניקוי וחיטוי מערכות מים (צנרת ומאגרים)

קורס זה מסמיך לביצוע ניקוי וחיטוי של צנרת מי שתייה, מאגרי מי שתייה ומיכלים לשעת חירום, כולל במסגרת חיטוי הנדרש הוצאת טופס 4.

פתיחת הקורס
7/4/22
הרשמה

קורס דוגם מי שתייה רמה א'

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מים לאיכות מיקרוביאלית, כולל ליגיונלה, מתכות רשת ופלואוריד. ציבור היעד הינו ספקי מים, אגודות מים פרטיות, יישובים ועסקים בהם בתי חולים, בתי מלון, מוסדות ציבוריים, מעבדות. המרצים בקורס - שלום גולדברגר מהנדס סביבה והידרולוג בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 4 מפגשים: 3 מפגשים בזום ומפגש נוסף פרונטאלי/מפגש מעשי. השיעור המעשי יתקיים בשני אתרים, כל משתתף על פי האזור הנח לו: מושב ציפורי וגם פלמחים, בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות המהווה בחינת הסמכה

פתיחת הקורס
3/7/22
הרשמה

קורס דוגם מי נופש

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש לדיגום בריכות שחיה, מזרקות רחצה, בריכות זרמים, מקוואות, מים טבעיים

פתיחת הקורס
28/6/22
הרשמה

'דוגם מי שתייה רמה ב

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לביצוע בדיקות כימיות מקיפות.. זכאי להשתתף בקורס מי שבידו תעודת דוגם מי שתייה רמה א' בתוקף. בחינת הסמכה של משרד הבריאות

פתיחת הקורס
4/4/22
הרשמה

מתקין/בודק מז"ח מוסמך

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך מתקיני בודקי אביזרים ואמצעים למניעת זרימה חוזרת. המרצים בקורס לוי פרנקל, מהנדס מכונות בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 4 מפגשים: 3 מפגישם בזום ומפגש נוסף פרונטאלי/מפגש מעשי שיתקיים במושב ציפורי. בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות, בחינת ההסמכה, מועד הבחינה 15.2.2022

פתיחת הקורס
29/6/22
הרשמה

דוגם שפכים וקולחין

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי שפכים וקולחין לאיכות מיקרוביאלית וכימית בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים9, 2010

פתיחת הקורס
26/4/22
הרשמה

תברואת מים - רמה ג'

על פי תקנה 33 לתקנות בריאות העם לאיכות מי שתייה חלה חובה למפעילי מערכות מי שתייה לעבור הסמכה של קורס תברואת מים. במסגרת זו נקבעו 3 רמות לימוד: תברואת מים רמה ג' - המיועדת למפעילי מערכות אספקת מים ציבוריות של תאגידי מים, ספקי מים של יישובים כפריים, אגודות מים, קבלני אינסטלציה סניטארית.

פתיחת הקורס
30/6/22
הרשמה

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses