קורסים שיפתחו בקרוב:
 

קורס דוגם מי נופש | נובמבר 2021 | בנימינה
מתקין / בודק מז"ח מוסמך | נובמבר | מושב ציפורי
דוגם מי שתייה רמה א' | ינואר 2022 | בנימינה

ימי ריענון בהתאם לדרישות משרד הבריאות:

תברואת מים וניקוי וחיטוי מערכות מים | ציפורי | 7.12.2021

דוגם מי שתייה רמה א' / רמה ב' / דוגם מי נופש | 29.12.2021

מתקין בודק מז"חים מסומך | פברואר 22