אורלי בסביבה

תכנון וייעוץ תברואי סביבתי
בית ספר להכשרה מקצועית

חפשו לי משרה חדשה

  Uploading...
  fileuploaded.jpg
  Upload failed. Max size for files is 10 MB.
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  חפשו לי משרה חדשה

   Uploading...
   fileuploaded.jpg
   Upload failed. Max size for files is 10 MB.
   Thank you! Your submission has been received!
   Oops! Something went wrong while submitting the form.

   יום העמקה מקצועי בנושא צנרת פוליאתילן - נדחה לאחר פסח

   קורס תברואת מים רמה ב' * 9 מפגשים * פתיחה ב-21/05/24

   קורס תברואת מים רמה ג' * 12 מפגשים * פתיחה ב-01/05/24

   עודכנו תאריכים חדשים לריענונים!

   יום העמקה מקצועי בנושא צנרת פוליאתילן - נדחה לאחר פסח

   חדש! יום העמקה מקצועי בנושא: פיקוח על ריתוך והנחת צנרת פוליאתילן 17/04/24

   קורס תברואת מים רמה ב' * 9 מפגשים * פתיחה ב-21/05/24

   קורס תברואת מים רמה ג' * 12 מפגשים * פתיחה ב-01/05/24

   תחומי החברה

   אודות אורלי בסביבה

   החברה הוקמה בשנת 2013 ועוסקת במתן שירותי ייעוץ ותכנון תברואי וסביבתי לספקי מים, למוסדות ולעסקים. בין השירותים הניתנים, ליווי וייעוץ בתחום הרגולציה של איכות מים ושפכים, קיום ביקורות תברואיות למתקני המים, מתן המלצות לשיפורים, בחינה תברואית והנדסית של תוכניות טרם הגשה לאישור הרשויות, ביצוע סקרים תברואיים מניעתי למתקני טיפול במים, מתקני הפקה ומערכות אספקה.  עובדי החברה הוסמכו על ידי משרד הבריאות לביצוע הנ"ל.

   קרא עוד

   קורסים קרובים

   21.5.2024

   תברואת מים רמה ב'

   כחלק מדרישות הנחיות משרד הבריאות לפיקוח על מוסדות רפואה - פרק המים, נדרש מבעל המוסד למנות אחראי - "בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום תברואת מים וביוב, על תחזוקה שוטפת ותפעול מערכות מי השתייה". לגבי עסקים במבנים ציבוריים - קורס זה נותן מענה מקצועי לדרישות של משרד הבריאות בתחום מערכת המים, ובמיוחד בהנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   26.8.2024

   ניקוי וחיטוי מערכות מים (צנרת ומאגרים)

   קורס זה מסמיך לביצוע ניקוי וחיטוי של צנרת מי שתייה, מאגרי מי שתייה ומיכלים לשעת חירום, כולל במסגרת חיטוי הנדרש הוצאת טופס 4.

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   4.9.2024

   קורס דוגם מי שתייה רמה א'

   מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מים לאיכות מיקרוביאלית, כולל ליגיונלה, מתכות רשת ופלואוריד. ציבור היעד הינו ספקי מים, אגודות מים פרטיות, יישובים ועסקים בהם בתי חולים, בתי מלון, מוסדות ציבוריים, מעבדות. סה"כ 4 מפגשים במתוכנת יום, בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות המהווה בחינת הסמכה.

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   13.6.2024

   קורס דוגם מי נופש

   מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש לדיגום בריכות שחיה, מזרקות רחצה, בריכות זרמים, מקוואות, מים טבעיים

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   26.3.2024

   'שתייה-רמה -ב

   מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לביצוע בדיקות כימיות מקיפות.. זכאי להשתתף בקורס מי שבידו תעודת דוגם מי שתייה רמה א' בתוקף. בחינת הסמכה של משרד הבריאות

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   2.9.2024

   מתקין/בודק מז"ח מוסמך

   מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך מתקיני בודקי אביזרים ואמצעים למניעת זרימה חוזרת. המרצים בקורס לוי פרנקל, מהנדס מכונות בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 5 מפגשים כולל בחינה. בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   9.6.2024

   דוגם שפכים וקולחין

   מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי שפכים וקולחין לאיכות מיקרוביאלית וכימית בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים9, 2010

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   1.5.2024

   תברואת מים - רמה ג'

   על פי תקנה 33 לתקנות בריאות העם לאיכות מי שתייה חלה חובה למפעילי מערכות מי שתייה לעבור הסמכה של קורס תברואת מים. במסגרת זו נקבעו 3 רמות לימוד: תברואת מים רמה ג' - המיועדת למפעילי מערכות אספקת מים ציבוריות של תאגידי מים, ספקי מים של יישובים כפריים, אגודות מים, קבלני אינסטלציה סניטארית.

   פתיחת הקורס
   הרשמה
   קורסים נוספים

   מסלולי הקורסים

   קורסים פרונטלים
   קורסים המתקיימים במתחם מוגדר ומאושר ללמידה. על פי רוב הקורסים מתקיימים במושב ציפורי או באיזיספייס בבנימינה. יחד עם זאת, הקורסים יכולים להתקיים "בבית הלקוח", על פי דרישה, כלומר ניתן לקיים את הקורס אצל המזמין עבור עובדיו.

   משולבים
   קורסים המתקיים לעיתים נדירות (אינם שוטפים). יתאפשרו במצבים מסויימים וכפוף לאישורים מוקדמים.

   קורסים און ליין
   הדרכה באמצעות הזום, על פי תכנית לימודים מאושרת. חלוקת חוברות ההדרכה מתבצעת טרם פתיחת הקורס כדי להקל על המעקב. במסגרת זו, תמיד יתקיים שיעור אחד פרונטלי הכולל תרגול מעשי של החומר הלימודי ו/או סיור מקצועי במעבדות/מתקן טיפול במי שתייה

   הדרכה והסמכת עובדיםכחלק מדרישות הרגולציה, קיימת חובה להסמכה מקצועית בנושאים שונים, בין היתר דיגום המים, ניקוי התשתיות ותחזוקתן. משרד הבריאות דורש בתקנות ובהנחיות הסמכת עובדים, קובע את תוכנית הלימודים ומאשר את המרצים. בית הספר אור-בסביבה נמנה עם בתי הספר שקיבלו אישור לקיום הקורסים לרבות אישורי המרצים.  בסיום הלימודים הבחינות מתקיימות על ידי משרד הבריאות, הן בחינות ההסמכה המקצועיות.  אחוזי ההצלחה גבוהים מאוד. אנו מקפידים ללוות את התלמידים עד עמידתם בבחינת ההסמכה המקצועית. בית הספר ממוקם בבנימינה והחל את פעילותו ביוני שנת 2016.

   קורסים

   איכות מים ורגולציה

   הכנת נספחי מים וביוב, ליווי התכנית עד לקבלת אישור משרד הבריאות, במסגרת היתרי בנייה, במסגרת תכנון תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות או תוכניות להיתר בנייה ליישובים ולמוסדות ציבוריות, חלק מדרישות התכנון הינו הכנת תוכנית אינסטלציה סניטארית שמשמעותה תכנון הולכת קווי מי השתתיה למתחם המתוכנן ופינוי השפכים.

   התכנון אמור להתייחס לשילוב המתקן החדש במערכת האספקה האזורית, התייחסות לנקודות מיגון המים מפני זרימת מים חוזרת, התייחסות לנושא אספקת מים חמים ומניעת התרבות חיידקי הליגיונלה ופינוי השפכים באופן שימנע זיהום סביבתי. התכנון אמור להתייחס לנושא הצורך בטיפולי קדם טרם החיבור למערכת הציבורית כלתות בסוג המתקן. משרדנו מלווה תוכניות נספח מים וביוב מול יזמים, אנשים פרטיים ואדריכלים.

   מידע נוסף

   חדשות ועדכונים

   מה הלקוחות שלנו אומרים

   הי אורלי
   שוב, חייבת להגיד לך שממש עשיתם לנו קורס מלמד. מרגישים שהכוונה היא אמיתית. מהבטן ומכל הלב. הגעתי עם הרבה ספקות לגבי היכולת שלי להתחבר לתחום והנגשתם לנו את זה באופן מושלם. תודה על זה וישר כח🙏🏻 לך ולכל הצוות שדואגים לכל עד הפרט הקטן ביותר. 🌹🌸🌹

   אורלי יקרה שלי 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 הציון בזכותך לגמרי! את פשוט לימדת אותי מלא. שאפו ענקי על הקורס! פשוט שיחקת אותה!!!!! אני כבר אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים ואמשיך להגיד כל פעם שאראה אותך כנראה: אני ככ שמחה שהחלטתי להגיע לקורס. לא תיארתי לעצמי אפילו כמה שזה יעזור לי ויהיה לטובתי 🙏🏻  חשוב לי שתדעי שאת מקבלת המון פרגון גם מאחורי הקלעים 🤍וכמובן שנהיה בקשר 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

   הבי"ס שאורלי הקימה , מ'ס 1 בארץ , מהצעד הראשון ועד לשלב המבחן מרגישים את השירות שלה VIP
   המקצועיות שלה ושל המרצים חודרת עמוק ונשארת בראש
   תודה לך מכל הלב💐💐

   תודה עבור יום ריענון מושלם: ארגון וניהול, איכות המרצים והתנאים במקום. שנה טובה

   תודה רבה לאורלי ולצוות המרצים
   קבוצת תלמידים מצויינת ואווירה נהדרת הייתה

   אורלי,ברצוני להודות לכם על הדרכה מקצועית ומושלמת. כולל אירוח ואווירה מיוחדת. תמשיכו כך תודה

   מה שבא מהלב נכנס ללב . ואורלי והצוות עבדו מכל הלב 💓
   תודה לאורלי משה והצוות שלהם .
   היתה כיתה מעולה ואנשים תלמידים נפלאים . 👏

   מבין לקוחותינו

   Grow your career!
   Start learning with Academy.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

   Our Courses

   Upcoming Events

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat feugiat congue viverra facilisis.

   All Events

   יום ריענון דוגמי שפכים וקולחין

   יום ריענון זה מפוקח על ידי משרד הבריאות

   July 25, 2024
   9:00 am
   בנימינה

   יום ריענון לדוגמי מי שתייה ודוגמי מי נופש

   נושאי תעודת דוגם מי שתייה ו/או מי נופש נידרש להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון זה מאושר על ידי משרד הבריאות ומלווה על ידו במטרה לאפשר את הארכת תוקף התעודה. יש להירשם בקישור המצורף על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד עם התעודות העדכניות שבתוקף

   August 1, 2024
   9:00 am
   בנימינה

   חייגו

   וואצ'אפ

   צור קשר