תכנון תברואי של מערכת אספקת המים

מבנים חדשים ומבנים ותיקים שחוזרים לשימוש לאחר תקופה ארוכה, דורשים בחינה מדוקדקת של מערכות המים הקיימות. לאורך השנים הוגדרו תקנים שונים לתשתיותהמבנה. במאמר זה נעמוד בקצרה על מספר היבטים שונים בתחום זה.

תשתיות העומדות בתקן 5452

תקן ישראלי מס' 5452 מיועד להגדרת נהלים לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

היות ומים זורמים בצנרת, אביזרי צנרת כמו כן שוהים במאגרי מי שתייה, משרד הבריאות הישראלי קידם תקן שתפקידו חיוב בדיקה יסודית, כימית/מיקרוביאלית/אורגנולפטית של האביזרים המיועדים לבוא במגע עם מי התשייה.

משרד הבריאות קידם את פרסום התקן על ידי מכון התקנים שהתבסס על התקן האוסטרלי והאמריקאי, לרבות תוספות המתאימים לישראל.

ספקי המים נדרשים להשתמש אך ורק במוצרים העומדים בתקן, ויבואנים נדרשים לבצע התאמה לבדיקה של המוצרים.

בבדיקות לאביזרים נבחנת רמת העופרת במוצר, בחינה של עכירות המים כתוצאה ממגע עימו, השפעת המוצר על התרבות מיקרואורגניזמים במים ועוד.

תכנון נפח אגירה מתאים למי שתייה ולכיבוי אש

על פי הכללים הקיימים כיום יש לבצע הפרדה פיסית בין נפח האגירה המיועד לשתייה לבין נפח האגירה המיועד לכיבוי אש במטרה למנוע חיבורי כילאיים והרעה אפשרית לאיכות מי השתייה

כמו כן, יש לדאוג כי המים הנאגרים והמיועדים לשתייה יוחלפו במבנים בתדירות גבוהה של שלושה ימים לכל היותר ובמערכות ציבוריות אחת לשבעה ימים.

מדוע? משום שאגירת מים תקופה ממושכת עלולה לאבד את הכלור השאריתי ולגרום לגידול מחדש של חיידקים.

הפרדת מערכות ומניעת זרימת מים חוזרת

על פי התכנון, מים זורמים מהספק אל הצרכן. השימוש במים על ידי הצרכן הינו סניטארי (שתייה/בישול/רחצה) אולם עשוי להיות גם לא סניטארי (כיבוי אש/דישון/הדברה/ייצור וכדומה).

בהיעדר לחץ מתאים המים עשויים גם לחזור מהצרכן אל המקור שממנו זרמו. כדי למנוע מצב בו מים שאינם באיכות מי שתייה יחזרו למערכת מי השתייה, יש לבצע הפרדה מוחלטת של מערכות המים.

לפי הנהלים יופרדו מערכות מים לצריכה סניטרית ממערכות שאינם לשתייה

הקפדה על סחרור המים, מניעת מים עומדים

במצב של מים עומדים, הפוטנציאל להרעה באיכות המים עשוי לגדול שכן קיימת אפשרות לשיקוע, יצירת ביופילם, התחממות המים, איבוד הכלור. במצב כזה, אפשרי כי חיידקים מסויימים יצליחו להתרבות כאשר חלקם הינם חיידקים המסופכנים לבריאות הציבור, לדוגמא חיידקי הליגיונלה וחיידקי הפסאודומונאס.

לכן, שילוב של מערכת המבצעת סחרור למים תבטיח את איכותם. התהליך מתבצע באמצעות משאבות סחרור המשולבות במבנה.

מניעת ריבוי חיידקים וביו־פילם

חשוב למנוע הצטברות של חיידקים במים ובמיוחד שכבת ביו־פילם העשויה להכיל מושבות חיידקים, בהם גם פתוגנים עמידים במיוחד, שמסוגלים לעמוד גם בפני טיפולי הלם משמעותיים  הדרך למנוע את הצטברות החיידקים היא באמצעות ריענון קבוע של המים, טיהורים, שמירת טמפ' גבוהה (לחמים) ונמוכה לקרים וכן יצירת מנגנונים המסננים את המים עוד בשלב שהם נכנסים למערכת המים במבנה.

חיטוי המים

חלק מדרישות לצורך הבטחת איכות המים קובע את החובה לניקוי וחיטוי צנרת מים חדשה או שעברה שינוי גם במתחם הציבורי וגם הפרטי.  לדוגמא, לצורך קבלת אישורים לאכלוס למבנה (טופס 4) יש להציג הוכחה כי בוצע חיטוי לצנרת המים. החיטוי מתבצע הן בצנרת והן במאגרי המים. מטרת החיטוי למנוע את שני סוגי הזיהום: כימי ובקטריאלי.

תכנון תברואי של מערכות מים מתבצע הן במבני מגורים והן במבני ציבור כמו בתי־אבות ובתי‏־חולים. קיימת חשיבות גבוהה מאוד להפרדת מערכות המים השונות למנוע זיהום מערכות מי השתייה.  

יש להקפיד על עמידה בתקן של כל חלק במערכת ובדיקה תקופתית קבועה של איכות המים במבנה.

משרדנו מקיים קורסי הכשרה מקצועיים למנהלי מערכות מי שתייה במערכות ציבוריות, דוגמי מי שתייה, מתקיני מז"חים ואנשי ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות מים.