יום השתלמות פוליאתילן

יום השתלמות - פיקוח על ריתוך והנחת צנרת פוליאתילן - מגבלות החיטוי - בדיקת לחץ - ריתוך פנים bw - ריתוך אלקטרופיוז׳ן ef

4.17.2024
בנימינה
הרשמה

Latest Events

All Events

יום השתלמות פוליאתילן

יום השתלמות - פיקוח על ריתוך והנחת צנרת פוליאתילן

April 17, 2024
9:00 am
בנימינה

יום ריענון דוגמי שפכים וקולחין

יום ריענון זה מפוקח על ידי משרד הבריאות

May 16, 2024
9:00 am
בנימינה