א

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viverra tristique laoreet ut elementum cras cursus. Morbi morbi at diam.

קורס דוגם מי שתייה רמה א'

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מים לאיכות מיקרוביאלית, כולל ליגיונלה, מתכות רשת ופלואוריד. ציבור היעד הינו ספקי מים, אגודות מים פרטיות, יישובים ועסקים בהם בתי חולים, בתי מלון, מוסדות ציבוריים, מעבדות. המרצים בקורס - שלום גולדברגר מהנדס סביבה והידרולוג בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 4 מפגשים: 3 מפגשים בזום ומפגש נוסף פרונטאלי/מפגש מעשי. השיעור המעשי יתקיים בשני אתרים, כל משתתף על פי האזור הנח לו: מושב ציפורי וגם פלמחים, בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות המהווה בחינת הסמכה

א
₪ 3,280 

קורס דוגם מי נופש

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש לדיגום בריכות שחיה, מזרקות רחצה, בריכות זרמים, מקוואות, מים טבעיים

א
₪ 3,280 

מתקין/בודק מז"ח מוסמך

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך מתקיני בודקי אביזרים ואמצעים למניעת זרימה חוזרת. המרצים בקורס לוי פרנקל, מהנדס מכונות בהכשרתו ואורלי סרוסי-זוהר, יועצת בתחום בקרה ואיכות מי השתייה סה"כ 4 מפגשים: 3 מפגישם בזום ומפגש נוסף פרונטאלי/מפגש מעשי שיתקיים במושב ציפורי. בסיום הקורס תתקיים בחינה של משרד הבריאות, בחינת ההסמכה, מועד הבחינה 15.2.2022

א
₪ 3,565 

דוגם שפכים וקולחין

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי שפכים וקולחין לאיכות מיקרוביאלית וכימית בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים9, 2010

א
₪ 4,615 

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses