יום ריענון לתברואת מים ולמוסמכי ניקוי וחיטוי מערכות מים

יינתנו הרצאות בנושא חידושים בתחום, אירועים חריגים, הידגשים. יינתן מקום לשאלות ותשובות העולות מן השטח.

1.25.2024
בנימינה
הרשמה

Latest Events

All Events

יום ריענון דוגמי שפכים וקולחין

יום ריענון זה מפוקח על ידי משרד הבריאות

February 15, 2024
9:00 am
בנימינה

יום ריענון לדוגמי מי שתייה ודוגמי מי נופש

נושאי תעודת דוגם מי שתייה ו/או מי נופש נידרש להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון זה מאושר על ידי משרד הבריאות ומלווה על ידו במטרה לאפשר את הארכת תוקף התעודה. יש להירשם בקישור המצורף על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד עם התעודות העדכניות שבתוקף

February 29, 2024
9:00 am
בנימינה