יום ריענון למתקיני בודקי מז"ח

הקדמה שתינתן על ידי נציג משרד הבריאות, הוראות והנחיות לגבי תקינה, דוגמאות לאירועים חריגים ועידכונים

9.15.2022
מושב ציפורי, בית העם
הרשמה

Latest Events

All Events

יום ריענון לדוגמי מי שתייה ודוגמי מי נופש

נושאי תעודת דוגם מי שתייה ו/או מי נופש נידרש להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון זה מאושר על ידי משרד הבריאות ומלווה על ידו במטרה לאפשר את הארכת תוקף התעודה. יש להירשם בקישור המצורף על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד עם התעודות העדכניות שבתוקף

July 21, 2022
9:00 am
מושב ציפורי, בית העם

יום ריענון למתקיני בודקי מז"ח

נושאי תעודת מתקין/בודק מז"ח מומסך, נידרשים להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון יתקיים במושב ציפורי בליוי ואישור משרד הבריאות ובסיומו יחולקו למשתתפים תעודת הסמכה בתוקף.

September 15, 2022
9:00 am
מושב ציפורי, בית העם