יום ריענון למתקיני/בודקי מז"ח

הקדמה שתינתן על ידי נציג משרד הבריאות, הוראות והנחיות לגבי תקינה, דוגמאות לאירועים חריגים ועידכונים

7.16.2024
בנימינה
הרשמה

Latest Events

All Events

יום ריענון דוגמי שפכים וקולחין

יום ריענון זה מפוקח על ידי משרד הבריאות

July 25, 2024
9:00 am
בנימינה

יום ריענון לדוגמי מי שתייה ודוגמי מי נופש

נושאי תעודת דוגם מי שתייה ו/או מי נופש נידרש להאריך את תוקף התעודה אחת ל- 5 שנים. יום ריענון זה מאושר על ידי משרד הבריאות ומלווה על ידו במטרה לאפשר את הארכת תוקף התעודה. יש להירשם בקישור המצורף על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד עם התעודות העדכניות שבתוקף

August 1, 2024
9:00 am
בנימינה