ג

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viverra tristique laoreet ut elementum cras cursus. Morbi morbi at diam.

תברואת מים - רמה ג'

על פי תקנה 33 לתקנות בריאות העם לאיכות מי שתייה חלה חובה למפעילי מערכות מי שתייה לעבור הסמכה של קורס תברואת מים. במסגרת זו נקבעו 3 רמות לימוד: תברואת מים רמה ג' - המיועדת למפעילי מערכות אספקת מים ציבוריות של תאגידי מים, ספקי מים של יישובים כפריים, אגודות מים, קבלני אינסטלציה סניטארית.

ג
₪ 6,800 

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses