ב

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viverra tristique laoreet ut elementum cras cursus. Morbi morbi at diam.

'דוגם מי שתייה רמה ב

מטרת הקורס להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לביצוע בדיקות כימיות מקיפות.. זכאי להשתתף בקורס מי שבידו תעודת דוגם מי שתייה רמה א' בתוקף. בחינת הסמכה של משרד הבריאות

ב
₪ 4,565 

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses